Om ISAAC
Bilder på bokstäverna i s a a c med teckenalfabetet.

ISAAC - International Society for Augmentative and Alternative Communication

 

ISAAC är en förkortning för International Society for Augmentative & Alternative Communication. Det betyder ungefär: Internationell Förening för Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

 

ISAAC bildades 1983 och är en internationell förening som arbetar för att skapa möjligheter att kommunicera för de som har behov av alternativ och kompletterande kommunikation - AKK. Föreningen finns till för dig som använder AKK eller för de som arbetar med, forskar kring eller bara är intresserade av alternativa sätt att göra sig förstådd och förstå sin omvärld när talet inte riktigt räcker till.


Föreningen är öppen för alla som vill stödja vår vision om att alla som kan kommunicera bättre med hjälp av AKK ska få en möjlighet att göra det.


Svenska ISAAC är en del av en internationell organisation. Som medlem i ISAAC stödjer du forskning, utveckling och information om AKK till stora delar av världen.Organisation

 

ISAAC är indelat i olika chapters, eller medlemsländer. Det finns 15 olika chapters och ca 3000 medlemmar spridda över världen. Målet för varje chapter är att "AKK skall bli erkänt, värderat och använt över hela världen".


Genom webbsidor, nyhetsbrev konferenser och workshops arbetar ISAAC för personer med omfattande kommunikationshinder, deras närstående och dem som arbetar inom området i respektive land eller region.Mer info?

 

Läs mer om ISAACs organisation på Internationella ISAACs hemsida: https://www.isaac-online.org

ISAAC är en förening som sprider information om AKK.

Copyright www.Isaac-Sverige.se 2015 © All Rights Reserved Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2013.

Ritade tecken produceras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten: www.ritadetecken.se


Logotyp, ISAAC Sverige, International Society for Augmentative and Alternative Communication