Nyheter:

 

ISAAC Nordiskt Forskningssymposium 2012 / ISAAC Nordic Research Symposium 2012

 

 


Svensk forskning

inom AKK

 

Annette Sundqvist

Bitte Rydeman

Per-Olof Hedvall
Jenny Wilder

Janna Ferreira

Gunilla Thunberg

Cecilia Olsson

Ulrika Ferm
Lotta Andersson
Mats Granlund

 

 

 

Forskning och projekt om AKK

 

ISAAC-Sverige följer den forskning som sker i Sverige och resten av världen. Vi är öppna för att vara med och stödja forskning och projekt som rör ämnet AKK. Kontakta styrelsen om du önskar en samarbetspartner eller stöd från en intresseorganisation när du söker ditt projekt.

 

På den här sidan lägger vi upp information om aktuell forskning och pågende eller nyligen avslutade projekt.

Vi skriver en del själva och lägger också upp information och länkar till andra sidor.

 

Vi strävar efter att hålla sidan uppdaterad men det är svårt att få den heltäckande. Vi välkomnar alla tips på sidor som rör forskning och projekt som handlar om AKK.

 

Svensk AKK-forskning:

 

Tidigare kassören i ISAAC Sverige, Annette Sundqvist disputerade den 15 oktober 2010 med sin doktorsavhandling " "Knowing me, knowing you - Mentalization abilities of children who use augmentative and alternative communication".

Opponent var Professor Susan Balandin från Høgskolen i Molde, Norge.

Avhandlingen finns tillgänglig för nedladdning genom Linköping University Electronic Press 

 

 

Tidigare ordföranden i ISAAC Sverige, Bitte Rydeman disputerade den 4 juni 2010 med sin doktorsavhandling "The Growth of Phrases. User-centred Design for Activity-based Voice Output Communication Aids".
Opponent var professor Susan Balandin från Högskolan i Molde, Norge.

Avhandlingen finns tillgänglig för nedladdning på: http://hdl.handle.net/2077/22204.

Läs mer om avhandlingen och projektet "Ord i rättan tid" på www.kommed.nu.

Där finns också en DEMO av kommunikationsprogrammet "Frasse" som man kan ladda ner och prova.

 

 

Tidigare ordföranden i ISAAC-Sverige, Per-Olof Hedvall, disputerade den 4 december 2009 med avhandlingen “Aktivitetsdiamanten - modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet” eller på engelska “The Activity Diamond - Modeling an Enhanced Accessibility”.

Opponent var

 

Avhandlingen kan laddas ner från CERTEC.

 

 

 

 

I sin avhandling använder PeO bland annat exempel från AKK-området när han resonerar om samspelet mellan människor, ting och miljö.

Du kan läsa mer om PeO och hans forskning här.

 

 

Jenny Wilder disputerade den 10 oktober 2008 med avhandlingen "Proximal processes of children with profound multiple disabilities".

Opponent var Associate Professor David McNaughton, Penn State University, USA.

Avhandlingen finns tillgänglig genom Stockholms universitet.

 

 

Janna Ferreira, ledamot i ISAAC Sveriges styrelse, disputerade den 9 november 2007 med avhandlingen ”Sounds of silence. Phonological awareness and written language in children with and without speech”.

Opponent var professor Annika Dahlgren Sandberg från Göteborgs universitet.

Avhandlingen finns tillgänglig för nedladdning genom Linköping University Electronic Press. 

 

 

Gunilla Thunberg, ledamot i ISAAC Sveriges styrelse, disputerade den 7 juni 2007  med avhandlingen "Using Speech-Generating Devices at Home - A study of children with autism spectrum disorders at different stages of communication development".

Opponent var professor Pat Mirenda från University of British Columbia, Vancouver.

Avhandlingen kan köpas från Institutionen för lingvistik genom att maila till bibliotek@ling.gu.se

 

 

Cecilia Olsson, disputerade den 14 oktober 2006 med avhandlingen ""The kaleidoscope of
communication. Different perspectives on communication involving children with severe
multiple disabilities". 

Opponent var Professor Juliet Goldbart, Manchester Metropolitan University.

Avhandlingen kan inhandlas från Stockholms universitet.

 

 

Ulrika Ferm, tidigare kassör i ISAAC Sveriges styrelse, disputerade den 5:e maj 2006 med avhandlingen "Using Language in Social Activities at Home - A Study of Interaction between Caregivers and Children with and without Disabilities".
Opponent var Director Martine Smith, från University of Dublin, Irland.

Avhandlingen kan köpas från Institutionen för lingvistik genom att maila till hansv@ling.gu.se.

 

 

Lotta Andersson, ledamot i ISAAC Sveriges styrelse, disputerade 2002 med avhandlingen "Interpersonell kommunikation -en studie om elever med hörselnedsättning i särskolan".

 

Disp datum 22 november Opponent var professor Eva Björck-Åkesson,
Mälardalens högskola (vilket det var på den tiden)


Avhandlingen kan laddas ner på Malmö högskola. http://dspace.mah.se/handle/2043/7053

Läs mer om Lottas forskning
http://forskarnav.mah.se/id/luloan

 

Mats Granlund, professor i handikappvetenskap samt psykologi disputerade 1993 med avhandlingen "Communicative competence in persons with profound mental retardation : intervention focused on the social context".

Avhandlingen kan inhandlas från Uppsala Universitet. 

 

isaac-sverige.se © 2010